Ценоразписи


 • - Цена за изработка на вашата уникална Landing page страница/профил и добавяне в платформата: 00 BGN

  Срок за изработка: 3 работни дни


 • - 15 лв. на месец (15 х 12 = 180 BGN за 1 г.) Годишната такса се заплаща за всяка календарна година след като изтече първата година, с краен срок датата на включване на обекта, т.е. ако сте се включили на 20.06.2021 абонамента ви изтича на 20.06.2022г. и тогава следва да го подновите.


 • - 14 лв. на месец (14 х 12 = 168 BGN) Таксата за споделяне се заплаща заедно с годишната такса веднъж годишно.


 • - 10 лв. на месец (10 х 12 = 120 BGN за 1 г.)


 • - Цена: 90 лв. Заплаща се еднократно, ако желаете да притежавате специална форма за резервация или друга такава свързана директно и само с ваш email адрес.


 • 1. Цена за включване в платформата - тя е 00 лв. но в нея НЕ са включени таксите от точки 3, 4 и 5 а само поддръжката ви за цялата първа година!

  2. Годишна такса за поддръжка - това е таксата за всяка следваща година която дължите ако искате да присъствате в платформата.

  3. Цена за Facebook стрийминг/споделяне на страницата ви - това е такса пожелание в случай че желаете обекта/бизнеса ви да бъде популяризиран и споделян на нашите фесбук страници с цел реклама.

  4. Цена за ViP каре на топ позиция в началната страница - това е такса която заплащате ако желаете да сте на топ позицията в началото на платформата със ViP участниците.

  5. Цена за изработка на индивидуална резервационна или друга форма - това е такса която заплащате еднократно ако желаете да притежавате специална форма за резервация или друга такава свързана директно и само с ваш email адрес.


 • ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМАТА ЗА ЗАЯВКА ТУК ЗА ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ • ***Важно!!!

  Цените са съобразени със предвидените отстъпки за 1 г.

  Всички цени са крайни и НЕ се начисляват допълнителни такси или ДДС към тях.

  Плащанията са САМО онлайн и по банкова сметка след издаване на проформа фактура. След всяко плащане се издава фактура оригинал.